Studencki Klub Turystyczny serdecznie zaprasza wszystkich starych i nowych członków Klubu na Walne Zgromadzenie, podczas którego odbędą się wybory nowego Zarządu SKT PWr na kadencję 2018/2019.

W ramach zebrania zaplanowano:

 • oficjalne przyjęcie nowych członków klubu,
 • podsumowanie działalności Klubu w bieżącym roku,
 • przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21. listopada 2018 roku o godzinie 19:00 w sali 408, bud. D-20 PWr

Wybory:

 • Kandydaci:
  • na prezesa:
   • Monika Krajewska
   • Bartosz Sobczak
  • do zarządu:
   • Justyna Rojek
   • Jakub Płuciennik
   • Michał Fujarewicz
   • Sebastian Mlonka
   • Monika Krajewska
   • Bartosz Sobczak

 

 • Podczas Walnego Zgromadzenia wybierzemy Prezesa Klubu (jedna osoba) i członków Zarządu (cztery osoby)
 • Zakres obowiązków członków zarządu ustala zarząd na pierwszym spotkaniu po wyborach
 • Zgłoszenie na funkcje w nowym zarządzie można zgłaszać na walnym zgromadzeniu jednak wskazane jest przesłanie swoich kandydatur do 13 listopada na adres kontakt-skt@pwr.edu.pl, by członkowie Klubu mogli zapoznać się z listą kandydatów na tydzień przed wyborami (lista zostanie opublikowana 14 listopada na stronie SKT). Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata oraz funkcję(prezes/członek zarządu)
 • Startować do zarządu mogą tylko oficjalni członkowie Klubu, jednak przyznanie członkostwa nowym członkom odbywa się przed wyborem nowych władz, więc osoby niebędące w tej chwili członkami Klubu też mogą zgłosić się do zarządu
 • Uwaga – osoby spóźnione nie mają prawa głosu!

Członkostwo:

 • Osoby ubiegające się o członkostwo w Studenckim Klubie Turystycznym powinny przesłać zgłoszenie na adres kontakt-skt@pwr.edu.pl do 13 listopada oraz przelać kwotę równą kosztowi wyrobienia karty członkowskiej (10 zł) na numer konta:
 • Paulina Skrzyniecka 73 1140 2004 0000 3702 7521 7097
 • Zgłoszenie oraz przelew w tytule powinny być formatu ‘imię nazwisko członkostwo SKT’. Zgłoszenie powinno również zawierać nazwę uczelni, datę urodzenia oraz zdjęcie, które są elementami karty członkowskiej SKT

 

Serdecznie zapraszamy!
Z turystycznym pozdrowieniem,
Studencki Klub Turystyczny
Politechniki Wrocławskiej