Deklaracje członkowskie, regulaminy i sprawozdania